Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Irmak Bayburtlu’ya sorduk

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Irmak Bayburtlu’ya sorduk

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, uluslararası alanda marka değeri oluşturabilecek tasarımcılar yetiştirmeyi ve teknoloji odaklı bir eğitim sunmayı hedefliyor. Bölüm Başkanı Doç. Dr. Irmak Bayburtlu, bölümün misyon ve vizyonunu açıkladı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Irmak Bayburtlu, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümüne dair sorularımızı cevapladı.

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünün misyon ve vizyonu nedir?

İstanbul Ticaret Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü olarak bizler öncelikle Türk tekstil ve moda endüstrisi için nitelikle katma değer yaratacak ve uluslararası alanda marka değeri oluşturacak tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Günümüz dünyası rekabetin çok hızlı yaşandığı ve artık iyinin de iyisi olmayı gerektiren koşullara sahip. Dolayısıyla söz konusu bu rekabet ortamında öğrencilerimizin donanımlı olmaları ve tekstil moda tasarımına ait tüm altyapıları edinmelerini sağlayacak bir müfredat sistemiyle eğitim sunmaktayız.

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünün programları ve bu programların öğrencilere katkıları nelerdir?

Bölümümüz Mimarlık ve Tasarım Fakültesi çatısı altında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Öncelikle misyonumuzun da belirleyici değerleri olan katma değer yaratacak tasarım ürünleri ve özgünlüğüyle uluslararası arenada yer alabilecek, marka değeri oluşturabilecek tasarım altyapısının verildiği bir müfredat uygulamaktayız. Müfredatımızda yer alan derslerimiz çizim ve uygulama ağırlıklı olmakla birlikte teori içeren teknik derslerimiz de yine müfredatımızda yer almakta. Öğrencilerimiz birinci sınıfta mesleki derslerin temelini oluşturacak temel tasarım, modelden çizim, kalıp dikiş teknikleri gibi dersleri almaktalar. İkinci sınıf, tekstil ve moda tasarımına giriş niteliği taşıyan, öğrencilerimizin yaratıcı, özgün, estetik yönlerini geliştiren, tekstil ve giyim tasarımının temel ilkelerini oluşturan, bilgilerin ve tekniklerin verildiği, çizimlerin, uygulamaların yaratıldığı bir ders ağından oluşmaktadır. Üçüncü sınıfta da yine ikinci sınıfta alınan bu temel beceri yöntem ve bilgilerin pekiştirildiği, çizim ve uygulamaların yer aldığı bir ders müfredatımız bulunmaktadır. Dördüncü sınıf artık gerekli donanımlar alarak gelen öğrencilerimizin bitirme projesine odaklanarak bir tema çerçevesinde hazırlandıkları, koleksiyonlarını yıl sonu defilesi veya sergilerine hazırladıkları bir dönemi kapsamaktadır.

Öğrenciler neden Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünü tercih etmeli?

Bölümümüz hepsi alanında uzman ve endüstriyel deneyime sahip öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Eğitim sistemimiz öğrencilerimizin gereksiz detaylarla zaman kaybetmesine izin vermeden önemli ve gerekli olan konularda nokta atışı yapıp aynı zamanda mesleğin mantıksal yönden kavranmasını sağlayan bir yöne sahiptir. Sadece bu nedenden dolayı bile bölümümüz tercih edilebilir diye düşündüm.

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri iş dünyasına nasıl hazırlanıyor?

Çok kısa ve net olarak İstanbul Ticaret Odası'nın bir iştiraki olan üniversite olmamız öğrencilerimizi staj ve mezuniyet sonrası istihdam, iş bulma konularında avantajlar sağlamaktadır. Bence bu çok önemli bir ayrıcalıktır diye düşünüyorum.

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Ar-Ge faaliyetleri ve bu faaliyetlerin topluma faydaları nelerdir?

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz akademisyenlerimizin gerçekleştirdikleri akademik yayınlar ve sanayi iş birliği ile sürdürülmektedir. Örneğin sektörden, tasarım ve sanat camiasından uzman isimlerin katılımıyla belirli aralıklarla düzenli olarak yaptığımız konferanslarımız, fuar katılımlarımız, sergilerimiz ve teknik gezilerimizi, öğrencilerimizde farklı ufuklar açmayı, topluma katkı sunacak yeni hedefler, geliştirmelerini amaçlıyoruz. Bu yönde faaliyetlerimiz de devam edecek.

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü eğitimlerinde teknolojinin rolü nedir?

Teknolojiye önem veren bir bölümüz. Malum gelecek dijitalleşmeyle geliyor. Dijital gelecek, ileride tüm alanlarda, meslek alanlarında yer alacak. Dolayısıyla öğrencilerimizin bu donanımla yetişmelerini sağlayacak yeni dersler müfredata eklemeyi düşünüyoruz. Örneğin bir Metaverse ve yapay zekâ dersi gibi derslerin müfredatımıza eklenmesi söz konusu.

 

×