Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programı Mezun Vermeye Devam Ediyor

Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programı Mezun Vermeye Devam Ediyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programı öğrencisi Emine Hilal Korucu, Prof. Dr. Füsun Alver danışmanlığında sürdürdüğü “Mobil Akıllı Telefon Mesajlaşma Uygulamalarının Dil Pratiklerine Getirdiği Yeniliklerin İletişim Kültürüne Etkisi” başlıklı doktora tezini başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

Korucu’nun mezuniyet törenine, tez danışmanı Prof. Dr. Füsun Alver; Jüri Üyeleri Prof. Dr. Celalettin Aktaş, Prof. Dr. Şebnem Çağlar, Prof.Dr. Oya Şakı Aydın ve Prof. Dr. Güven Büyükbaykal katıldı. İletişim Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda jüri üyesi olan Prof. Dr. Celalettin Aktaş, tez danışmanı Prof. Dr. Füsun Alver ve Emine Hilâl Korucu’yu tebrik ederken, Jüride yer alan Prof. Dr. Şebnem Çağlar, Prof.Dr. Oya Şakı Aydın ve Prof. Dr. Güven Büyükbaykal’a da katkılarından dolayı teşekkür etti.

Tez çalışmasını yapısalcı kuram perspektifinden ele alan Korucu, sözlü kültür döneminden dijital kültür dönemine kadar olan süreçte dil ve kültürün etkileşimine yer verdi. Çalışmasında aynı zamanda yeni iletişim ve medya teknolojilerinin iletişim, dil ve kültürel pratiklere etkisine de yer veren Korucu, akıllı mobil telefon mesajlaşma uygulamalarının iletişim kültürünün dönüşümüne etkisini araştırmak üzere derinlemesine görüşme tekniğini kullandı. 25 akıllı mobil telefon kullanıcısı ve iletişim, dil ve kültür alanında 7 akademisyen ve uzman ile derinlemesine mülakat yapılan tez araştırmasında elde edilen veriler nitel analize tabi tutuldu. Verilerin görselleştirilmesinde Maxqda programı kullanıldı.

×