Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programı Mezun Vermeye Devam Ediyor

Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programı Mezun Vermeye Devam Ediyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programı öğrencisi Murat Özdemir, Prof. Dr. Füsun Alver’ün danışmanlığında yürüttüğü “Dijital Habitus ve Sosyal Medya: Sosyal Yaşamın Düzenlenmesinde Youtuberların Etkisi” başlıklı doktora tezini başarıyla tamamlayarak mezun oldu. 


Özdemir’in mezuniyet törenine tez danışmanı Prof.Dr. Füsun Alver; jüri üyeleri Prof. Dr. Celalettin Aktaş, Prof. Dr. Oya Şakı Aydın, Prof. Dr. Şebnem Çağlar ve Prof. Dr. Güven Büyükbaykal katıldı. İletişim Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda jüri üyesi olan Prof. Dr. Celalettin Aktaş, tez danışmanı Prof. Dr. Füsun Alver ve Murat Özdemir’i tebrik ederken, jüride yer alan Prof. Dr. Oya Şakı Aydın, Prof. Dr. Şebnem Çağlar ve Prof. Dr. Güven Büyükbaykal’a da katkılarından ötürü teşekkür etti.

Tez çalışmasını entegratif sosyal kuram olarak nitelendirilen Anthony Giddens’ın yapılaşma teorisi ve Pierre Bourdieu’nün pratik teorisi perspektifinden ele alan Özdemir, sınıfsal farklılıkların yeniden üretiminde Youtuberların ve Youtuber takipçilerinin etkisini tartıştı. Bu amaçla 10 Youtuber ve 24 Youtuber takipçisiyle derinlemesine görüşmeler yapan Özdemir, elde ettiği verileri betimsel analiz yöntemiyle analiz ederek ilgili kuramlar çerçevesinde tartıştı. Çalışma sonucunda sınıfsal farklılıkların yeniden üretiminde toplumsal faillerin sahip oldukları ekonomik ve kültürel sermayenin etkili olduğu, dijital habitusa sahip olan toplumsal faillerin YouTube’un araçsallığı sonucunda dijital pratikleri üreten aktif bir kimliğe sahip olduklarını tespit etti.

×