İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Makbule Tuba Bostancı’ya sorduk

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Makbule Tuba Bostancı’ya sorduk

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, öğrencilere geniş bir iş alanı ve pratik eğitim fırsatları sunarak onları iş dünyasına hazırlıyor. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Makbule Tuba Bostancı, bölümün misyonunun insan ve çevresi arasındaki ilişkiyi optimize eden tasarımcılar yetiştirmek olduğunu belirtti.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Makbule Tuba Bostancı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne dair sorularımızı cevapladı.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünün misyonu ve vizyonu nedir?

İç mimarlık ve çevre tasarımı disiplini insan ve insanın içinde yaşadığı çevreyle doğrudan ilişkilidir. Günümüzde insanın gereksinimleri teknolojiye, iletişimin gelişmesine bağlı olarak sürekli olarak değişmektedir. Bu değişime göre gereksinimler de farklılaşmaktadır. İnsanın mekanlar içindeki gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak bölümümüz dört yıllık programı ile tasarım ve uygulama konusunda problemleri çözebilen, araştırmacı, bilgiyi uygulama alanında da kullanabilen ve bunları çağdaş bilgisayar teknolojisini kullanarak yapabilen tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünün programları ve bu programların öğrencilere katkıları nelerdir?

Bölümümüz iç mimarlık tasarım, yapı bilgisi ve mimarlık tarihi olmak üzere üç temel konu üzerine kurulmuş bir müfredata sahiptir. Derslerimiz kuramsal ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmekte olup, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Öğrencilerimize farklı uzmanlık alanlarında çeşitli bilgi bu bağlamda aktarmaya devam etmekteyiz.

Öğrenciler neden İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünü tercih etmeli?

Bölümümüzün konuları yapı ve mekân tasarımından mekân içinde yer alan ürünlerin tasarımına kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahiptir. Dolayısıyla derslerimizdeki konularımız ve bölümümüz, bir mekânın insanın konforunu sağlamaya yönelik olarak tasarlanmasının yanı sıra o mekân içinde kullanılan mobilya gibi, aydınlatma elemanı gibi ürünlerin de tasarımı ile ilgilenir. Mezuniyet sonrasında öğrencilerin çok geniş bir çalışma alanları söz konusu olacaktır. Aynı zamanda bölümümüzün konuları temel tasarımla ilgili konuları da ele aldığı için öğrencilerimiz tasarımla ilgili her alanda belli bir bilgi birikimine sahip olarak mezun olmaktadırlar. Bu şekilde de tasarımla ilgili farklı alanlarda da çalışma olanağına sahip olacaklardır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri iş dünyasına nasıl hazırlanıyor?

Bölümümüzde son sınıf müfredatında yer alan kariyer planlama dersimiz kapsamında her hafta farklı uzmanlık alanlarına sahip ve farklı konularda çalışan meslek insanların iç mimarları üniversitemize davet ediyoruz. Onların verdiği seminerler sayesinde öğrencilerimiz iç mimarlık mesleği içinde farklı çalışma alanları hakkında bilgi sahibi olmuş oluyorlar. Bu şekilde öğrencilerimizin sektörde iç mimarlık yapmaları açısından daha uygun bir ortam hazırlamış oluyoruz. Öğrencilerimiz derslerde edindikleri bilgileri stajlarla yani ofis ve şantiye stajlarıyla deneyimleme fırsatına sahip oluyorlar.

Büro ve ofis stajları, hem meslekle ilgili kişilerle tanışmak hem de öğrendikleri bilgileri deneyimlemek için önemli bir fırsat oluyor. Öğrencilerimiz aynı zamanda çalıştıkları staj yerlerinde mezuniyet sonrasında da devam etme olanağına sahip olabiliyorlar.

Bunun yanı sıra üniversitemizde Kariyer Merkezi yer almaktadır. Kariyer Merkezi de hem staj yerleri bulunması konusunda hem de iş olanakları konusunda öğrencilerimize destek vermektedir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünü İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde okumanın avantajları nedir?

Bölümümüzde müfredatımız iç mimari tasarım, yapı bilgisi ve mimarlık tarihi temel konularının üzerine kurulmuştur ve hem kadrolu hocalarımız hem de misafir hocalarımız farklı uzmanlık alanlarında bu konularda bilgiler aktarmaktadırlar. Bölümümüzde öğrencilerimiz bu konularda farklı alanlarda bilgi alma, hocalarla tanışma ve onların deneyimlerinden faydalanma olanağına sahip olmaktadırlar.

Bununla birlikte İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası Vakfı'nın bir üniversitesidir. Dolayısıyla İstanbul Ticaret Odası'nın içinde iç mimarlık ile ilgili yer alan komiteler ile iş birliğimiz devam etmektedir ve onların desteğini almaktayız. Bunun yanı sıra üniversitemiz bünyesinde Erasmus Ofisi yer almaktadır. Erasmus Ofisiyle hem akademisyenlerimiz hem de öğrencilerimiz uluslararası deneyim kazanma olanağına sahip olmaktadır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Ar-Ge faaliyetleri ve bu faaliyetlerin topluma faydaları nelerdir?

Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konuları hem dünyada hem de ülkemizde önemli kavramlardır. Bölümümüzdeki derslerimizde de bu kavramları öncelikli olarak ele almaya gayret ediyoruz. Özellikle iç mimari projelerde, proje yapım aşamalarında ve yapı fiziği, yapı malzemesi, aydınlatma tasarımı ve mobilya tasarımı gibi konularda sürdürülebilirlik enerji verimliliği konusunda bilgi aktarımı yaparak öğrencilerin bu konuda deneyim kazanmasını ve projelerine bunu aktarmalarını sağlamaya çalışıyoruz.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünü iş birlikleri ve partnerliklerinin öğrenci ve akademisyenlere faydaları nelerdir?

Bölümümüzün iç mimari tasarım ofisleri ve mobilya tasarım firmaları gibi firmalarla iş birlikleri ve partnerlikleri devam etmektedir. Bu firmalarla yapılan üniversite iş dünyası iş birlikleri sayesinde öğrencilerimiz workshoplara ve teknik gezilere katılarak farklı deneyimler kazanma olanına sahip olmaktadır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü eğitimlerinde teknolojinin rolü nedir?

Bölümümüzde, iç mimari projelerimizde kendimizi çizimlerle ve sunumlarla ifade ediyoruz. Dolayısıyla yapılan çizimleri ve sunumları teknolojinin gelişmesine bağlı olarak bilgisayar ortamında gerçekleştiriyoruz.

Günümüzde bu programların en yeni versiyonlarını derslerimizde kullanmaya gayret ediyoruz. Aynı zamanda yeni bir teknolojik gelişme olan yapay zekâ sunumlarımızda ve tasarımlarımızda öneminin farkında olup bununla ilgili de bölümümüzde çeşitli çalışmalar yürütüyoruz.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünün En’leri nelerdir?

Bölümümüz Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin en eski bölümüdür. Öğrenci sayısı olarak da en fazla öğrenci sayısına sahip olan bölümdür. Her yıl kontenjanımızı tamamen doldurmaktayız. Buna bağlı olarak mezun sayımız da en fazladır. Mezun sayımızın çok olmasının avantajlarını yaşamaktayız. Mezunlarımızla mezuniyet sonrasında iletişimimiz devam etmektedir ve onlarla çeşitli etkinliklerde bir araya gelmekteyiz. Misafir hoca olarak davet etmekteyiz. Onların verdikleri seminerlerle öğrencilerimiz deneyimlerinden faydalanabilmektedir. Aynı zamanda öğrencilerimize iş olanakları ve staj olanakları da sağlamaya devam etmektedirler.

 

×