Uluslararası Ticaret ve Finansmanı Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Başak Erdem’ya sorduk

Uluslararası Ticaret ve Finansmanı Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Başak Erdem’ya sorduk

Uluslararası Ticaret ve Finansmanı Bölümü, küresel rekabet edebilecek yetkinlikte elemanlar yetiştirmeyi ve sektörel iş birliği ile öğrencilere geniş fırsatlar sunmayı hedefliyor. Bölümün Başkanı Doç. Dr. Başak Erdem, bölümün misyon ve vizyonunu açıkladı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansmanı Bölümü Doç. Dr. Başak Erdem, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne dair sorularımızı cevapladı.

Uluslararası Ticaret ve Finansmanı Bölümünün Misyonu ve Vizyonu Nedir?

Küreselleşmeyle beraber birçok ortamda, birçok alanda değişim aslında yaşıyoruz. Sosyal anlamda, ekonomik anlamda, kültürel anlamda. Tabi ticaret de buna bağlı olarak değişti ve değişimde uluslararası boyuta taşındı. İşletmeler uluslararası boyutta rekabet edebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip elemanları, bireyleri istihdam etmeleri gerekiyor. Bizim asıl misyonumuz aslında, asıl hedefimiz küresel rekabet edecek işletmelere gerekli bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi olan, istihdam olanı sağlamaya çalışıyoruz aslında. Programın en önemli özelliği iki tane farklı uzmanlık alanını birleştiriyor olması. Hem uluslararası ticaret hem de finansman. Günümüz koşullarında bu işletmelerin en büyük ihtiyacı olan konu bu aslında. Bu alanda da ihtiyaç duydukları istihdam olanaklarını sağlamaya çalışıyoruz.

Uluslararası Ticaret ve Finansmanı Bölümünün Programları ve Bu Programların Öğrencilere Katkıları Nelerdir?

Akademik programlar iki tane farklı bilim dalını birleştiriyor. Disiplinler arası bir bilim dalı. Dolayısıyla içerisinde birçok alanda derslerimiz var. Bunları başlık altına toplamak istersek eğer ticaret alanında derslerimiz var, finans alanında derslerimiz var, dijitalleşme ile ilgili derslerimiz var. Bizim programımızdan mezun olan arkadaşlar hem ticaret, hem finans, hem pazarlama, hem muhasebe gibi alanlarda uzmanlaşmış oluyorlar. Temel bilgilere dayanan teorik derslerimiz de var. Bunun haricinde iş dünyasındaki eğilimleri müfredatta yansıtmaya çalışıyoruz. Bunu iki şekilde yapabiliyoruz. Hem derslerimiz var, özel iş dünyasının ihtiyacı olan konuları takip ediyoruz. Bunları ders olarak müfredatımıza ekliyoruz ya da müfredatın içerisinde verilen derslerde bir bölüm temel bilgiler oluyor, bir bölümde yine dediğim gibi iş dünyasındaki eğilimleri yansıtmaya çalışıyoruz ders içeriğine. Bunu nasıl yapıyoruz? Özellikle bizim sektör danışma kurulumuz var. Sektör danışma kurulu bize birçok anlamda destek oluyor. Müfredatın oluşturulması, çeşitli iş birliklerinin yapılması ya da mezuniyet sonrasında öğrencilere iş bulma fırsatları yaratılması anlamında. Bu kurul üyeleri çok da seçkin kişiler alanlarında sektörün bizim alanımızla ilgili önemli kamu kurumları olsun, özel sektör olsun. Buradaki önemli firmaların, önemli kurumların çalışanları. Bunlar tarafından destek alabiliyoruz. Bunun haricinde diğer İstanbul Ticaret Odası tabiki de onu bizim üniversitede zaten kurucusu. Dolayısıyla birçok kaynağı biz çok daha az maliyetli, daha verimli bir şekilde elde edebiliyoruz. Bu anlamda teorik dersleri biz daha çok uzman alanında, üniversitemizin alanında uzmanlaşmış akademisyenleri pratiğe yönelik olanları ise sektördeki uzmanlar tarafından verilmesine dikkat ediyoruz.

 Öğrenciler Neden Uluslararası Ticaret ve Finansmanı Bölümünü Tercih Etmeli?

Dünya gelişiyor ve değişiyor. Yapılan araştırmalar yakın gelecekte birçok mesleğin yok olacağını söylüyor. Fakat yok olmayacak tek şey aslında insan ihtiyacı. Dolayısıyla ticaret her zaman var olacak. Aynı zamanda ticaret yaparken kaynak bulma sorunu hep var olacak. Tabii ki de dönüşecek. Farklı bir platforma çıkacak. Belki konuşuyoruz hepimiz dijitalleşme diyoruz, sürdürülebilirlik diyoruz. Fakat değişmeyecek yegâne mesleklerden bir tanesi. Dolayısıyla ticaret ve finansman alanında uzman kişilere her zaman ihtiyaç olacak.

Uluslararası Ticaret ve Finansmanı Bölümünü İstanbul Ticaret Üniversitesinde Okumanın Avantajları Nedir?

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde uluslararası ticaret ve finansman bölümü okumanın en önemli avantajı elbette ki ticaret üzerine kurulmuş bir üniversite. Dolayısıyla uluslararası ticaret bizim çok önemli bir bölümümüz. Yine finans ve bankacılık bölümü çok önemli. İki tane en önemli lokomotif bölümü bu ikisinin birleşimi. Dolayısıyla buradaki tecrübe birçok anlamda. Hem akademik anlamda, hem idari anlamda, hem sektör ilişkileri anlamında, sektör iş birlikleri anlamında bizim sepetimiz çok dolu. Diğer önemli nokta ise yine ticaret ve finans enstitüsü bulunuyor üniversitemizde. Yani öğrenciler dört yıllık lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra lisansüstü eğitimlerine devam edebiliyorlar. Uluslararası ticaret ve finansın interdisipliner bir bölümü olduğunu söylemiştik. Bir tanesine odaklanmak isteyebilirler. Böyle bir fırsatları var. Yüksek lisans yapabilirler tezli tezsiz. Doktoraya devam edebilirler. Bu anlamda bizim üniversitemiz öğrencilere çok çeşitli imkân sunmakta akademik ilerlemeleri açısından.

Uluslararası Ticaret ve Finansmanı Bölümü Ar-Ge Faaliyetleri ve Bu Faaliyetlerin Topluma Faydaları Nelerdir?

Öğrenme için merak çok önemli. Merak olmadan öğrenme gerçekleşmiyor. Dolayısıyla bizim öğrencilerimizde o merak etmelerini sürekli aktif tutmamız gerekiyor. Bütün donanımımızı, çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Merak ettikten sonra o zaman o merakın giderilmesi lazım. Nasıl giderecek? İlk önce bilgiye ulaşması lazım. Hangi bilgiye ulaşacak? Bilgi üretmesi lazım. Bilgi üretmesi için veri bulması lazım. Veriyi bulacak, analiz edecek, yorumlayacak. Bu kapsamda bilimsel bakış açısı kazandırmaya çalışıyoruz öğrencilerimize. Bunun haricinde tabii dijitalleşme ve sürdürülebilerek çok önemli konular yani çok konuşulan konular hepimiz duyuyoruz bunu zaten. Çalışıyoruz. Bütün çalışmalar bunun üzerine bir dönüşüm gerçekleşiyor çünkü. Özellikle 2000'li yılların başlarından itibaren bunun ilk tohumları atıldı. Günümüzde ise teknolojiyle ilgili bir çağ atlanmış durumda. Tabii bizim araştırmalarımızda bu dijitalleşme üzerine birçok dersimiz var. Derslerimiz içerisinde birçok dijitalleşme temalı konular var. Çevre diğer bir konu, o önemli hale geldi. Çevreye duyarlı olmak çok önemli. Bu anlamda da akademik araştırmalar ya da işte sektörde çok büyük uygulamalar oluyor. Öğrencilerimiz bu anlamda dijitalleşme, sürdürülebilirlik alanlarında hem ticaret hem de finans tarafında neler yapılıyor, yenilikler neler, bu gelişimleri ve yenilikleri takip etmelerini sağlıyoruz. Ve bunları daha da ileri boyuta taşıyarak uygulayabilmeleri önemli tabii ki.

Uluslararası Ticaret ve Finansmanı Bölümü Eğitimlerinde Teknolojinin Rolü Nedir?

Özellikle teknolojiyle ilgili veri madenciliği konusunda uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimize fırsatlar sunuyoruz. Bilgisayar destekli analiz teknikleriyle derslerde özellikle bu verinin işlenmesi ve analiz edilmesiyle ilgili bilgisayar destekli analiz tekniklerini kullanıyoruz. Bazı derslerimiz, ortak derslerimiz uzaktan eğitim yoluyla veriliyor. Yine kütüphanemizde alanımızla ilgili veriyi analiz edebilmemiz için gerekli veri edinmek, veri kaynakları konusunda güzel bir bütçemiz var, kütüphanenin güzel bir bütçesi var. Birçok veri tabanına ulaşabiliyoruz. Bu imkanlar sağlanıyor öğrencilere.

Uluslararası Ticaret ve Finansmanı Bölümü Gelecek Hedefleri Nelerdir?

Butik ve uygulamalı eğitim bizim ana felsefemiz. Öğrenciler ne kadar sektöre temas ederlerse o kadar iş hayatına hazır olurlar. Burada da en önemli konu aslında yetkinlik sahibi olmaları. Artık bilgiye o kadar hızlı ulaşabiliyoruz ki kaynak çok fazla. İnternette bilgiler var. Tabi burada hangi bilgiyi alacağız bu çok önemli. Biz o konuda destek veriyoruz aslında ama beceri ve yetkinlik dediğimiz zaman işte orada bir üniversitenin öğrenciye katacağı şey aslında bu olmalı. Yetkinlik, buradan mezun olduğu zaman öğrencinin iş hayatına artık hazır olması. Bunun için aslında bizim bütün çalışma hedeflerimiz, kurduğumuz iş birlikleri, öğrencilere sektörle temas içerisinde olmaları, bu nasıl olur, derslerimize sektörden davetlilerimizin olması, bir öğrencilerimizin yine alanlarıyla ilgili kurumları yapacakları ziyaretler, ya da ticaret ve finans alanında oradaki doktora derslerine katılım, sektör danışma kurulları, sektör danışma kurullarının bize verdiği destekler, uygulamadan yetkin olamazsınız bu konuyla ilgili. Sadece teorik bilgiyle olmuyor. Dolayısıyla uygulamaya yönelik ama uygulamaya yönelik de dediğimiz zaman burada çok geniş kapsamlı olamazsınız, butik kalmak durumundasınız. Bu kapsamda hedeflerimizi gerçekleştireceğiz ilk 5 yıl içerisinde.

Uluslararası Ticaret ve Finansmanı Bölümünün En’leri Nelerdir?

En genç kadroya sahip bölümüz. Bu bize ne sağlıyor? Elbette ki değişime çok rahat bir şekilde adapte olmayı sağlıyor. Bir diplomada iki uzmanlık mezuniyet sonrası, iş bulma olana en yüksek olan bölüm bile diyebilirim aslında. Neden? Buradan çıkan arkadaşlar, buradan mezun olan arkadaşlar, kamu alanında ya da özel sektörde birçok farklı kurumda ya da işletmede çalışabilirler. Ticaretle ilgili departmanlarda çalışabilirler. Finansla ilgili departmanlarda çalışabilirler. Bunun haricinde aslında biz sadece bir işletmede çalışmak değil de kendi işletmesini kurmak istediği zaman bir öğrencimiz mevzu ki böyle örneklerimiz çok var diğer bölümlerden. Bir işletmenin hangi işletmeni, ne iş yapacak, nasıl kuracak, nasıl yönetecek, nasıl finanse edecek, ticaret sistemi nasıl olacak. Aslında girişimcilik adına da öğrencilerimize birçok alanda sadece tek değil, sadece ticaret yapmayı bilen değil, o ticareti finanse edebilecek, kazandığı parayı yönetebilecek bir perspektif sunuyoruz aslında. Bu da enlerimizden bence en önemlisi.

 

×